Tehtävän idea

Tehtävän suunnittelu tehtiin siltä pohjalta, että ollaan Kuralan kylämäessä. Sieltä ideaksi saatiin vanhat esineet, huovutus ja mustekynäily. Ympäri kylämäkeä sijaitsevien kysymysten oli tarkoitus saada kisailijat käymään läpi kaikki ne hienot paikat, joihin ei varsinaisten osatehtävien aikana tutustuttu.

Jakaantuminen tuntui luonnolliselta tässä tehtävässä. Vartion oli tarkoitus lähettää 1 tai 2 henkilöä heti aluksi huovuttamaan, koska se oli selkeästi suurin homma tehtävässä. Muut vartion jäsenet kulkivat tekemässä toiset osiot ja palautus tehtäisiin kerralla, jolloin koko tehtävään langetettu aika päättyisi.

Toteutuminen ja mitä parannettavaa

Pahiten keilasi se, että karstoja huovutusta varten oli aivan liian vähän. Puolustukseksi todettakoon, että ulkopuolisista syistä 6 karstaparia jäi puuttumaan. Tämä aiheutti hirveän jonon ilmoittautumispisteelle, sillä karstapisteelle ei haluttu jonoa: tehtävän sisäinen jonotus kuulosti ikävältä. Lopulta jonottavat päästettiin kuitenkin valloilleen ja sen jälkeen tehtävä sujuikin hyvin nollavartion saatua jonotussysteemi kuntoon.

Välineitä olisi pitänyt siis hommata vielä enemmän. Myös eläinten kanssa toivottiin palautteissa tehtäviä!

Vastaukset osa K

1. Mistä lähtien Kuralan kylämäki on tutkijoiden mukaan ollut yhtäjaksoisesti asutettuna?

a) Kivikausi
b) Rautakausi
c) Pronssikausi
d) Keskiaika

2. Edessä näkyvä metallinen torni on vanha sähkögeneraattori. Mihin sitä on käytetty?

a) Lammasaidan sähköistäminen
b) Sähkövalojen ylläpito
c) Veden pumppaus vesitorniin
d) Lintujen pelätin

3. Kuralan maatalouden koneellistamisesta ja kehityksestä luovuttiin 60-luvulla tahallisesti koska

a) haluttiin välttyä kerrostalojen rakentamiselta alueelle
b)
omistajilla ei ollut varaa ylläpitää uusinta teknologiaa
c) Kuralan alue oli jo valmiiksi runsaasti aikaansa jäljessä
d) koneiden käyttö olisi kasvattanut maatalousveroprosenttia huomattavasti

4. Kuralan kylämäki on rakennettu kahden kummun ympärille. Mikä seuraavista väittämistä ei ole totta?

a) Kuralan kylämäessä tiedetään olleen muinainen uhrauspaikka
b) Kumpujen välissä oleva peltoalue oli pelto jo 600-luvulla jaa.
c) Kylään vedettiin sähkö jo vuonna 1920
d) Kuralan alue ei enää ollut saaristoa kivikaudella

5. Mihin kuntaan/pitäjään Kurala kuului ennen liittämistään Turkuun vuonna 1938?

a) Kuralaan
b) Lietoon
c) Kaarinaan
d) Kuralan alue on aina kuulunut Turun pitäjään/kuntaan

6. Mistä syystä Kuralan kylämäen lypsylehmät jouduttiin siirtämään Lietoon vuonna 2013?

a) Lehmät hakivat liikaa vaikutteita Orwellin teoksesta “Eläinten vallankumous”…
b) Lehmien pito tuli museolle liian kalliiksi
c) Lehmät aiheuttivat hygieniariskin
d) Lehmät sairastuivat hullunlehmäntautiin

7. Kuralan kylämäessä keskeisenä vallitsevaa luontotyyppiä kutsutaan

a) perinneisotoopiksi
b) perinnebiotoopiksi
c) marskimaaksi
d) pihamaaksi

8. Kuralan kylämäessä vallitseva luontotyyppi syntyy

a) laiduntamalla
b) antamalla kasvien rehottaa, mutta poistamalla kuitenkin puut
c) leikkaamalla kasvit usein lähes maantasolta
d) lannoittamalla ja kastelemalla

9. Oikealla olevan Vähä-Rasin pihalla kasvaa perennakukkia ja omenapuita. Kuralassa kasvaa (valitse epätosi):

a) yhteensä yli 100 perennalajia
b) kaksi yli 100-vuotiasta perennaa
c) yhteensä kahta omenalajiketta
d) 14 eri omenalajiketta

10. Kuralan kylämäki -museoalueeseen kuuluu

a) 14
b) 17
c) 22
d) 26 taloa

Vastaukset osa E

1.

a) seinäkellon vieteri
b) hetekan jousi
c) liivinluu
d) kangaspuiden viritin

2.

a) lautasliinarengas
b) makkarasarvi
c) piimäleilin suukappale
d) kuppaussarvi

3.

a) neulatyyny
b) kissan lelu
c) hiuskoriste
d) mustekynänpyyhin

4.

a) tuhkakuppi
b) teepussivati
c) neulalautanen
d) tulitikkualusta

5.

a) parsimasieni
b) joulukoriste
c) koulun havaintoväline
d) leikkikalu

Kaunokirjoitus osa M arvosteluperusteet

Kirjoituksen jälki on vakaata, ei horjuvaa jälkeä.

Viivat ovat tasapaksuja.

Teksti on suorassa, eikä kaarru ylös tai alaspäin.

Kirjaimet ovat täysin mallikirjainten mukaisia.