Soitonopetus


Turun Metsänkävijäin Soittokunta järjestää toimintansa puitteissa musiikin alkeisopetusta useimmissa puhallinsoittimissa, lyömäsoittimissa ja musiikin teoriassa.

Uusia oppilaita otetaan vuosittain eikä oppilastyö rajoitu pelkästään lapsiin ja nuoriin vaan kaiken ikäiset henkilöt voivat aloittaa soittoharrastuksensa soittokunnan piirissä. Soittokunnan tavoitteena on kouluttaa jatkuvasti uusia soittajia omiin orkestereihinsa. Soitonopetuksen edellytyksenä on, että soitto-oppilas osallistuu soittotaitoaan vastaavaan orkesterisoittoon.

Soittokunnan opetuksen lisäksi soitonharrastajilla on mahdollisuus suorittaa eri asteisia musiikin tutkintoja, joita soittokunta tekee yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa.

Soittokunnan toimintaan voi tulla tutustumaan ottamalla yhteyttä soittokunnan puheenjohtajaan tai kapellimestariin.