Tehtävän idea

Perinteisen käytöstehtävän sijaan tarkoitus oli tehdä tehtävä, jossa juhlavuositeemaa hyväksi käyttäen testattaisiin nykyajan partiolaisten juhlaetikettitietämystä. Tehtävään pyrittiin luomaan erilaisuutta avoimella lpkj:n tervehtimisellä. Kattaus oli tahallisesti vaikea, jottei se olisi tylsä. Kaikki välineet, ja pukujen takit hoideltiin lähes kaikki fyysisesti paikalle, jotta tehtävä olisi mielekäs.

Toteutuminen ja mitä parannettavaa

Tehtävä toteutui melko hyvin, joskin palautetta tuli epäsopivasta miljööstä, sekavista ohjeista ja lyhyestä ajasta. Tehtäväkäsky tosiaankin oli pitkä ja sen olisi mitä luultavimmin voinut tiivistää yhteen paperiin. Kattaus oli mukana oikeastaan siksi, että kahdelle henkilölle suunniteltu tervehdys jätti 1 tai 2 henkilöä ilman.

Tervehdysosiota laajentamalla kattauksen olisi voinut jättää pois ja ohje olisi yksinkertaistunut! Aika oli tehtäväpäällikön mielestä sopiva, koska muuten rastihenkilöitä olisi vaadittu tavaton määrä.

Myös A-osiota olisi voinut helpottaa: Nyt yhdestä oikeasta (3 rastin) rivistä sai´0,2p, jolloin täysiä pisteitä tuli todella vähän.

Tervehdyksen oikea käyttäytyminen

  1. Kummatkin vieraat tervehtivät
  2. Vähintään toinen onnittelee
  3. Partiolaiset kättelevät vasemmalla kädellä
  4. Kisa-Esa kättelee paljaalla kädellä
  5. Kisa-Esa kättelee ensin (ei avec)
  6. Kisa-Esa nostaa hattua tai ottaa hatun käteensä
  7. Kummankin vieraan nimi kerrotaan
  8. Kisa-Esa esittelee avecin.

Kattaus

Etiketti A

Etiketti A - Vastauslomake (54.3 KiB)