Kilpailunjohtajan katsaus kisajärjestelyihin

Turun Metsänkävijät 90-vuotisjuhlakilpailu ja Lounais-Suomen Partiopiirin syysmestaruuskilpailu Alkulähde kisattiin Turussa Aurajokilaaksossa 12.–13.9.2015. Kisoissa pyrittiin tuomaan partiotaitokilpailuihin jotain uutta samalla hyödyntäen hyväksi todettuja käytäntöjä.

Alkulähteen erikoisemmat tehtävät perustuivat kahteen perusajatukseen. Ensimmäinen perusajatuksista oli se, että halusimme luoda osallitujilel uusia kokemuksia. Rakentelutehtävissä tämä voi tarkoittaa uuden materiaalin käyttämistä, kuten alumiinin ja jousilangan työstämistä Punnitse-tehtävässä. Yllättystehtävät taas mahdollistavat kulloinkin pinnalla olevien asioiden tuomisen osaksi partiotaitokilpailuja, kuten Room Escape -tehtävässä oli tehty.

Toisaalta halu luoda uusia kokemuksia näkyi jo ennen kisoja Ravintolapäivään osallistumisena. Toivon, että tätä mahdollisuutta hyödynnetään partiossa tulevaisuudessa enemmän tapahtumien mainonnassa ja mahdollisesti varainkeruussa.

Toinen erikoisempien tehtävien perusajatuksista oli ihmisresurssien hyödyntäminen. Tällä tarkoitan sitä, että aina on hyvä pohtia mitä muuta me olemme kuin partiolaisia? Mitä muuta me osaamme? Jotkut meistä toimivat kuljetusalan yrityksissä ja toiset taas harrastavat musiikkia. Näillä esimerkeillä viittaan Rekka-tehtävään, jossa vanhempien vartioiden sarjat pääsivät peruuttamaan rekkaa, sekä Kahvikonsertti-tehtävään, jossa Turun Metsänkävijöiden soittokunta esitti Turku-aiheisia kappaleita yörastilla.

Vapaaehtoistyön ihmisresursseja voidaan hyödyntää myös partiojärjestön ulkopuolelta. Esimerkkinä tällaisesta yhteistyöstä Alkulähteessä on se, että Suunnistussimulaattori-pelin kehittäjä ystävällisesti auttoi meitä uudenlaisen suunnistustehtävän tekemisessä. Toinen esimerkki oli eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescuen kanssa yhteistyössä toteutettu Lelu parhaalle ystävälle -tehtävä. Tukea kannattaa siis rohkeasti kysyä myös muilta vapaaehtoisjärjestöiltä.

Erikoisempien tehtävien lisäksi pyrimme haastamaan tehtävistä etukäteen annettujen vihjeiden käytäntöä. Itse olemme kokeneet turhauttaviksi vihjeet, jotka eivät lopulta kerro tehtävästä mitään hyödyllistä. Veimme Alkulähteessä vihjeet toiseen ääripäähän, jolloin niistä oli useasta hyvin helppo saada idea tehtävän sisällöstä. Tarkoituksenamme oli nostaa asiaa esille ja haastaa tulevat järjestäjät pohtimaan vihjeiden roolia ja etsimään sopivaa tasapainoa.

Lähes poikkeuksetta Alkulähteessä toteutetut tehtävät perustuivat silmät innostuksesta kiiluen ja ajoittain kieli poskessa kehitettyihin ideoihin. Tärkeintä on siis olla innostunut ja kertoa rohkeasti, mitä haluaisi tehdä ja sitten tehdä se. Tämä pätee niin tehtävien, ratojen kuin myös viestinnän suunnitteluun. Samaan hengenvetoon on tietenkin todettava työtavan olevan raskas, ja että useat ideat muodostuivat vaikeiksi muokata kilpailuihin sopiviksi.

Tunne järjestelyjen raskaudesta johtui paljon myös siitä, että kokemuksemme kohtalaisen suurten tapahtumien järjestämisestä oli JTMK:ssa suhteellisen vähäistä. On vaikeaa hahmottaa, kuinka paljon tiettyjen asioiden tekeminen vie aikaa ja paljonko johtajaresursseja tarvitaan. Useat käytännön järjestelyt maanomistajilta lupien hankkimisesta kilpailukeskuksen varaamiseen ja tavaroiden kuljetukseen ovat tehtäviä, jotka vievät paljon aikaa ja jäävät usein osallistujilta näkymättömiin. Ne huomataan vasta silloin kun jokin on pielessä ja aivan liian harvoin niiden tekemisestä kiitetään.

Alkulähteessä tekeminen oli pitkälti lähtöisin järjestelytoimikunnan innostuksesta. Se piti motivaation suhteellisen ylhäällä myös kiireisimpinä aikoina ja suurempaa kinaa järjestelyjen aikana ei syntynyt lähes ollenkaan.

No, ensi kerralla osataan ajoittaa toteutuksen eri vaiheet sitten paremmin. Tämä onkin kaiken johtamisen ja oppimisen ratkaiseva vaihe: miten saadaan siirrettyä opitut taidot eteenpäin, jotta jokaisen ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan. Ja miten saadaan innostus takaisin seuraavaa kertaa varten, jos edellisellä kerralla tekeminen oli mahdottoman raskasta?

Hyvässä partiojohtamisessa on mielestäni kyse uusien ideoiden luomisesta sekä riskien ottamisen ja hyvien käytäntöjen hyödyntämisen välisestä tasapainosta. Mitä enemmän hyppää tuntemattomaan, sitä suuremmat ovat riskit epäonnistua. Olen kuitenkin sitä mieltä, että epäonnistumista ei kuulu pelätä, ei varsinkaan partiossa.

Tämän prosessin aikana olen tullut ymmärtäväisemmäksi muissa kilpailuissa kohtaamiani pieniä virheitä kohtaan ja minua hävettää, että olen joskus tarttunut pieniinkin asioihin liikaa. Tällöin vain aiheuttaa mielipahaa järjestäjälle ja lopulta myös itselleen. Keskustelu ja toiminnan pitkäaikainen kehittäminen partioyhteisön sisällä ratkaisee haasteita, ei hetken vimmassa syntynyt kiukuttelu. Kaikki ymmärtävät, että hankalina hetkinä tukea tarvitaan eniten, jotta ei taas saada yhtä henkilöä turhautumaan ja unohtamaan, minkä takia partiota ylipäänsä tehdään.

Haluan kiittää kaikkia järjestelyissä meitä tukeneita työpanoksestaan, hyvistä ohjeistaan ja hyvien käytäntöjen siirtämisestä eteenpäin. Huomasin kuitenkin itsessäni, etten aina osannut hakea oikealla tavalla tukea. Ohimennen tuleva kysymys kokouksessa tai leirillä liittyen tapahtuman etenemiseen ovat tilanteita, joissa on erittäin helppoa vastata, että kaikki menee ihan hyvin. Tuen antamiselle pitää löytää oikeat käytännöt, jotka sopivat tukea tarvitsevan johtajan tapaan toimia.

Partiotaitokilpailut vaativat pitkäkestoista työskentelyä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Partion koulutuksellinen näkemys korostuu mahtavasti kilpailun järjestäjien läpi käymässä prosessissa.

Lopulta voi todeta, että Alkulähteessä tehtiin sellaisia asioita, joista me järjestäjinä olimme kiinnostuneita. Se teki mielestäni kisoista meidän näköisemme. Toivon, että tulevaisuudessakin näen useita erilaisia kilpailuja, joissa järjestäjien mielenkiinnon kohteet tulevat esille ja innostus loistaa. Jokaisen kilpailun järjestäjät ovat omanlaisiaan ja silloin myös jokaisen kilpailun tulisi olla erilainen. Ilon kautta.

Teksti: Vesa Arki, kilpailunjohtaja

Teksti julkaistaan lyhyempänä piirin vuosikirjassa.

Alkulähde Aftermovie julkaistu

Alkulähteestä on jo pari kuukautta aikaa ja on aika muistella kilpailua. Tässä on kilpailun virallinen Aftermovie eli jälkivideo. Kiitos kaikille kilpailijoille ja järjestelyihin osallistuneille!

Vaeltajasarjan tulokset laskettu

Aiemmin tuloslaskennasta pois jääneet vaeltajasarjan voittajat ovat vihdoin selvillä. Puhtaita vaeltajaikäkauteen kuuluvia vartioita kilpailussa oli viisi, joista kaksi vartiota oli piirin syysmestaruuskilpailussa ulkopuolisina. Onnittelut voittajille!

Harmaa

 1. Kaakkuri (Naantalin Siniset)
 2. Sonic (Kaarinan Sädetytöt)

Ruskea

 1. Massahysteria (Nuotiotytöt)

Kahvikonsertti ja Kynttilä kilpailijoiden suosikki ja inhokki

Koostimme kilpailijoilta saadun numeerisen palautteen yhteen ja yörasti oli kilpailijoille sekä mieluisa että harmaita hiuksia aiheuttava. Kahvikonsertti- ja Room Escape -tehtävät saivat kilpailun parhaat kouluarvosanat (9+), kun taas Kynttilä sai kilpailun heikoimman arvostelun (7).

Suunnistustehtävät saavat harvoin kiitosta kilpailijoilta, mutta Turun ylioppilaskylässä järjestetty sprinttisuunnistus sai täyden yhdeksän kouluarvosanan. Kilpailun muut suunnistukset saivat arvosanansa taas toisesta ääripäästä. Pullautus (7,5) arvosteltiin yhtä huonoksi tehtäväksi kuin Höpönalle seikkailee ja Solmussa. Nuorempien sarjojen Vain tarkasti sai kouluarvosanan 7+, kuten vanhempien sarjojen ensiaputehtävä Haavat sidoksissa. Ruskean ja harmaan vastaava suunnistus Nopeasti vai tarkasti sai poikkeuksellisesti paremmat pisteet (8).

Kilpailijat arvioivat käytännön asioiden menneen kilpailussa kohtalaisen hyvin, vaikka jonotusta syntyikin osalle rasteista. Kilpailun viestintää pidettiin hyvänä ja näkyvänä. Kolmasosa vartioista ilmoitti lähteneensä Alkulähteeseen, koska käy muutenkin aina kisoissa. Toinen kolmasosa uskoi tapahtuman olevan hauska ja merkkasi sen kärkisyyksi lähteä kilpailuihin.

Järjestäjien yksi tärkeimmistä tavoitteista oli osoittaa, että kilpailuun valmistautumisella voi taata vartiolleen paremman menestyksen – ovathan kilpailut omanlaisiaan koulutustapahtumia. Reilu 60 prosenttia vastaajista pitikin kilpailua edeltänyttä tehtävävinkkailua sopivana. Parikymmentä prosenttia vastaajista koki vinkkejä tulleen jopa liikaa.

Tehtävien palautteessa saamat arvosanat

9+
Kahvikonsertti
Room Escape

9
YO-sprintti

8,5
Lelu parhaalle ystävälle
Muista aina liikenteessä
Punnitse (Ru/Ha)
Rekka

8+
Ilmastopaneeli
Ravintolapäivä A
Ravintolapäivä B

8
KiriKiri
Maatilan Arki
Mitä paskaa?
Nopeasti vai tarkasti (Ru/Ha)

8-
Joesta hanaan
Telakoituminen
Voitto kotiin

7,5
Etiketti
Höpönalle seikkailee
Pullautus
Solmussa

7+
Haavat sidoksissa (Ru/Ha)
Vain tarkasti (Si/Pu/Li)

7
Kynttilä

Lilan sarjan kärkisijat uusiksi

Kuluvalla viikolla moniosaisten tehtävien pisteyksessä havaittiin tekninen virhe. Jos vartio ei palauttanut osatehtävän suoritusta, sai vartio automaattisesti E:n tuloksiin sen sijaan, että vartio olisi saanut pisteet toisesta osatehtävästä. Laskimme pisteet uusiksi, mikä johti lilan sarjan kärkisijojen vaihtumiseen. Onnittelut uudelle voittajavartiolle!

TuMe Lila sarja

 1. PiPa (Littoisten Pirtapiiat)
 2. Ristisorsat (Pyhärannan Korpiankkurit)
 3. UhUh (Mikaelin Sinikellot)

Muutoksia lilan sarjan tuloksissa

Muokattu 15.9.2015 klo 19.40.

Kilpailun tuloksissa on havaittu virhe liittyen moniosaisiin tehtäviin: tehtävissä vartiot ovat saaneet tulokseksi kirjaimen E, jos yksi osatehtävä on puuttunut tuloksista. Olemme havahtuneet tehtävien kokonaispisteiden laskennassa tehtyyn virhearvioon ja päättäneet laskea tulokset uudestaan. Tehtävät, joita muutos koskee, ovat Maatilan Arki, Ravintolapäivä ja Voitto kotiin.

Korjaus ei vaikuta merkittävästi Sinisen, Punaisen, Ruskean tai Harmaan sarjan tuloksiin. Lilassa sarjassa muutos nostaa mahdollisesti toisena olleen vartion ensimmäiseksi.

Osatehtävien tulokset ovat nyt tiedossa, mutta viralliset muutokset tuloksiin ehditään laskea vasta myöhemmin tämän viikon aikana.

Kilpailunjohtaja Vesa Arki pahoittelee tilannetta:

”On erittäin harmillista, että tämä virhe todettiin liian myöhään. Erityiset pahoittelut lilan sarjan vartioille, joille voi aiheutua pettymyksiä tuloksien korjauksesta.

Uskon kuitenkin, että päätös korjauksesta on reilu ja oikeudenmukainen kaikkia kilpailijoita kohtaan. Mielestäni on partiomaista myöntää omat virheensä ja pyrkiä korjaamaan ne. Usein virheistä voi myös oppia. Muistakaa tulevat kisanjärjestäjät olla tarkkoina moniosaisten tehtävien pisteenlaskussa.”

Hae linnunpönttösi talteen

Aloitustehtävässä rakennetut linnunpöntöt ja muut työt löytyvät TuMen kololta. Jos haluat hakea omasi talteen, ota yhteyttä kilpailunjohtajaan viimeistään tämän viikon perjantaina. Tässä osoite, jos Veskun saa kiinni kilpailunjohtaja@tume.fi.

Lelu parhaalle ystävälle -tehtävän köysityöt lahjoitetaan aiemmin ilmoitetulla tavalla Rekku Rescuelle.

Alkulähteen mestaruudet on ratkaistu

Muokattu 16.9.2015 klo 9.10 juhlakilpailun punaisen sarjan kärkisijat. Tulokset olivat oikein, mutta järjestys väärä.
Muokattu 17.9.2015 klo 9.15 lilan sarjan kärkisijat. Järjestys korjattu.

Alkulähteen lopulliset tulokset on vihdoin laskettu ja on saatu huima joukko uusia mestareita. Alkulähteessä käytiin sekä L-SP:n syysmestaruuskilpailu että Turun Metsänkävijöiden 90-vuotisjuhlakilpailu, jossa oli ylimääräinen lila sarja.

Tulokset löytyvät täältä.

Tässä vielä tiivistettynä tulokset.

L-SP Sininen sarja

 1. Pisarat (Raision KilliNallit)
 2. Kookokset (Maarian Kämmekät)
 3. Ruudinkeksijät (Hakkistytöt)

L-SP Punainen sarja

 1. Villilehmät (Turun Tähti-Tytöt)
 2. Merimuumit (Merimaskun Reimarit)
 3. Ankka-vartio (Kairankiertäjät)

L-SP Ruskea sarja

 1. Elma (Littoisten Pirtapiiat)
 2. Evita (Littoisten Pirtapiiat)
 3. Massahysteria (Nuotiotytöt)

L-SP Harmaa sarja

 1. Tuomiokirkkopuiston pojat (Turun Sinikotkat)
 2. Ritari (Kaarinan Ristiritarit)
 3. Markku! (Kupittaan Henrikinpojat)

TuMe Lila sarja

 1. PiPa (Littoisten Pirtapiiat)
 2. Ristisorsat (Pyhärannan Korpiankkurit)
 3. UhUh (Mikaelin Sinikellot)

TuMe Sininen sarja

 1. Pisarat (Raision KilliNallit)
 2. Kookokset (Maarian Kämmekät)
 3. Ruudinkeksijät (Hakkistytöt)

TuMe Punainen sarja

 1. Fantastiset Machot (Olarinmäen Samoojat)
 2. Villilehmät (Turun Tähti-Tytöt)
 3. Merimuumit (Merimaskun Reimarit)

TuMe Ruskea sarja

 1. Elma (Littoisten Pirtapiiat)
 2. Evita (Littoisten Pirtapiiat)
 3. MassaHysteria (Nuotiotytöt)

TuMe Harmaa sarja

 1. Tuomiokirkkopuiston pojat (Turun Sinikotkat)
 2. Ritari (Kaarinan Ristiritarit)
 3. Markku! (Kupittaan Henrikinpojat)

Onnea voittajille ja kiitos kaikille kilpailuun osallistuneille!

jussielo_sunnuntai_09

Kaikki maalissa elämystä rikkaampana

Vartiot päättivät kisan kiritaipaleeseen, jossa oli tarkoituksena edetä maaliin mahdollisimman nopeasti. Kun vartiot ylittivät yksi kerrallaan maalilinjan, alkoi lopullisten tulosten odottelu. Kilpailukeskuksessa oli vielä aikaa kysyä vartioilta kisan tunnelmista.

jussielo_sunnuntai_10jussielo_sunnuntai_09

Solerot Maarian Kämmeköistä oli tyytyväinen kilpailun monipuolisuuteen. ”Tehtävissä oli hyviä ideoita ja tekemistä. Reitti oli tosi kiva.” Kaikkeen eivät järjestäjätkään voi vaikuttaa. Ilmat suosivat todella hienosti koko viikonlopun ajan ja oman vuoron odottelu rasteilla kävi auringon paistaessa lepotauosta.

Alkulahde_MiskaLoimaala-sunnuntai-solerot-1

MassaHysteria Nuotiotytöistä oli tyytyväinen omaan suoritukseensa. ”Meni ihan kivasti”, vartio kertoi. ”Osa tehtävistä oli hyvin yllättäviä, kuten rekalla ajaminen.”

Toivottavasti Alkulähde tarjosi elämyksiä sekä kokeneemmille että vähemmän kisanneille kilpailijoille. Alkulähde kiittää kaikkia osallistujia hyvästä kilpailusta ja rehdistä kisahengestä!

jussielo_rastimiehet_02

Rastimies on sankari

Partiotaitokilpailuja ei voi järjestää ilman rastimiehiä. He mahdollistavat kilpailijoille tehtävien suorituspisteet, antavat ohjeet, jakavat materiaalit ja selvittävät ongelmatilanteet – vieläpä hymyn kera tai ainakaan suurempia kettuilematta.

jussielo_rastimiehet_02

Rastit puolestaan saavat tarvittavat materiaalit ainoastaan huollon ansiosta. Näissä kisoissa se on toiminut erinomaisesti.

Rastihenkilö on töissä mihin vuorokauden aikaan hyvänsä: aamulla, päivällä tai yöllä.

Mitä rastimieheltä vaaditaan?

”Rastipäällikkö koordinoi koko rastia, että kaikki skulaa. Rastihenkilön tehtävä on hoitaa hommansa kunnolla, ja jopa joustaa mahdollisuuksien mukaan, kuten tänään on joustettu.” – Otto, yörastin päällikkö

”Rastimies katsoo, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti. Rastimies ei tee virheitä, mutta jos tekee, hän tekee saman virheen kaikkien kohdalla.” – Ville

jussielo_rastimiehet_01

”Jotta kilpailu toimii sujuvasti, tarvitaan rastimiehiä – opastamaan, koordinoimaan ja luomaan hyvää kilpailufiilistä.” – Hanna

”Pitää tuntea oma rasti. On oltava tilanteen tasalla, kun rastia suoritetaan, ja ystävällinen ja iloinen vaikka olisi kuinka myöhä ja on odotettu pitkään.” – Pekka