Tehtävän idea

Tehtävän ideana oli luonnontuntemus tehtävä jossa tunnistettavat kohteet ovat oikeaa materiaalia eikä kuvia tai vastaavia. Päädyimme lähes samantien eläinten ulosteisiin, koska keksimme tehtävälle mainion nimen nopeasti.

Toteutuminen ja mitä parannettavaa

Tehtävä toteutui oikein hyvin vaivatta Turun Yliopiston avustuksella. Loppujen lopuksi totesimme että ulosteiden tunnistaminen on hyvin hankalaa, joten annoimme vartioille vastausvaihtoehdot.

Oikeat vastaukset

  1. Hirvi
  2. Teeri
  3. Liito-Orava
  4. Valkoposkihanhi
  5. Lepakko
  6. Kettu
  7. Poro
  8. Haukka
  9. Jänis
  10. Metso

Valitettavasti tunnistettavat kohteet jäi kuvaamatta.