Tehtävän idea

Tehtävä ideana oli se, että vartiot pääsevät kokeilemaan jotain uutta. Idean syntyyn vaikutti voimakkaasti myös se, että järjestäjien verkostoista löytyi mahdollisuus käyttää rekkoja yhteen tehtävään.

Toteutuminen ja mitä parannettavaa

Tehtävä toteutui hyvin. Rekkojen lukumäärä tietenkin määritteli sen, että vain yksi vartionjäsen pääsi peruuttamaan rekkaa. On kuitenkin ymmärrettävää, että rekkoja on kohtuullisen vaikeaa hankkia useampi kuin niitä on helposti tarjolla. Tehtävän pisteytyksessä olisi voinut myös käyttää suurempaa interpolointi kerrointa, koska suhteellisen useat vartiot jäivät pisteissä nollille. Suoritusten jakaumaa oli kuitenkin erittäin hankala arvioida etukäteen.

Arvosteluperusteet

Vaaleansininen suorakulmio on rekka.

Rekka