Kuvaus tehtävän ideasta

Kiritaipaleeseen pyrittiin saamaan juoksemisen lisäksi jotain ekstraa. Origamien taittelun ym. ideoiden jälkeen päädyttiin ratkaisuun, jossa kiritaipaleen juoksuaikaan saisi hyvitystä vastaamalla vanhasta sanomalehdestä poimittuihin yksinkertaisiin kysymyksiin. Lehdeksi päätyi TuMen perustamispäivän (4.4.1925) Turun Sanomien etusivu jossa oli runsaasti tekstiä vanhanaikaisella fontilla. Lisähaastetta tuomaan päätettiin tuo sivu suurentaa A0 kokoiseksi. Kysymyksiä tuosta lehdestä tehtäisiin kuusi joista jokaisesta oikein vastatusta vartio saisi aikahyvitystä 30 sekuntia. Tämä todettiin myös koekisoissa sopivaksi suhteeksi juostavaan matkaan ja tehtävän haastavuuteen nähden.

Kysymykset ja vastaukset

  1. Milloin kyseinen lehti on ilmestynyt? 4.4.1925
  2. Mitä Oy Axel Wiklundille on saapunut? Laivapohjavärejä
  3. Kuka tai mikä järjesti Forssan hevosmarkkinat? Tammelan Hippos-yhdistys
  4. Mistä tiedekunnasta ylioppilas Kaarle Artur Yrjölä on suorittanut filosofiankandidaattitutkintonsa? Luonnontieteellisestä tiedekunnasta
  5. Huhtikuun ensimmäisenä päivä Turun ja Porin läänissä oli 2122 ulkomaalaista. Moniko heistä oli Turussa? 1032
  6. Keiden tulisi, Frejborg &Saarinen Oy:n mielestä, huolehtia siitä, että heidän miehensä käyvät siististi puettuina? Naisten

kirikiri-lehti

Toteutus

Ensimmäinen haaste tehtävän toteutumiselle oli vanhan sanomalehden löytäminen. Suoraa digitoitua versiota ei löytynyt niin Turun Sanomien arkistosta, kuin Turun kaupunginkirjastonkaan kokoelmista, joten sivu jouduttiin skannaamaan kaupunginkirjaston mikrofilmeistä. Seuraavaksi nuo skannatut kuvat liitettiin digitaalisesti yhteen ja koko kuvaa paranneltiin sekä siistimällä varjoja ym. pois ja parantamalla terävyyttä sekä kontrastia. Loppujen lopuksi pelkästään materiaalin valmistelutyö valmistelutyö vei likimain kymmenen tuntia, jotta se oli valmis painoon.

Ratamestari oli katsonut tehtävän lähdön sekä maalin valmiiksi, joten kisapäivän aamuna rastihenkilöiden tehtäväksi jäi ainoastaan perustaa sekä lähtö-, että maalirastit, tuoda materiaalit paikalle, sekä vielä varmistukseksi merkitä reitti merkkausnauhalla. Reitin huolellisesta merkitsemisestä huolimatta yksi vartio saapui maaliin muista poikkeavasta suunnasta.

Tehtävän ajanotto hoidettiin kahdella kellolla jotka mittasivat myös sekunteja. vartiot lähetettiin matkaan nopeimmillaan puolen minuutin välein, aina joko tasan minuutin tai puolen minuutin kohdalla. Näin helpotettiin suoritusajan laskemista, sekä rytmitettiin vartioiden lähtöä ruuhkautumisen estämiseksi. Maalissa vartion saapumisaika kirjattiin ylös toisesta sekunteja näyttävästä kellosta. Näin saatu aika ei ollut absoluuttinen suoritusaika, mutta lähtökellon ja maalikellon välinen erotus pysyi kaikille kilpailijoille vakiona joten ajat ovat vertailukelpoiset. Maalissa otettiin vastaan myös vastauslomakkeet. Maalissa tarkastettiin oikeiden vastausten lukumäärä joka merkittiin ajanottolomakkeeseen. Tulostoimisto laski suoritusajan sekä oikeiden vastausten tuomat aikahyvitykset.

Parannettavaa / huomioita

Tehtävä oli varsin pienimuotoinen ja siksi helppo toteuttaa. Pahin tilanne rastin epäonnistumiselle oli heti alussa, kun rastipäällikkö soitti lähtöön pyytääkseen heitä ilmoittamaan milloin ensimmäinen vartio on lähdössä. Vastaus kuului, että lähtivät juuri matkaan. Tämä tuli sikäli yllätyksenä, että suunnitellusta aikataulusta poiketen vartio saapui rastille n. 15 minuuttia etuajassa.  Onneksi maalirastin valmistelu ei ollut kovin pahasti kesken. Eli tässä kohtaa lähdön ja maalin välinen kommunikointi jäi vajaaksi. Tilanteesta kuitenkin selvittiin ilman, että se olisi vaikuttanut itse tehtävään.

Toinen parannus liittyy tietoon kilpailevista vartiosta. Rastipäällikölle tuli vasta ensimmäisten vartioiden saavuttua maaliin ryhtyä tiedustelemaan mahdollisia keskeyttäneitä vartioita. Näitä löytyikin muutama sekä niiden lisäksi yksi jälki-ilmoittautunut vartio josta ei ollut rastin materiaaleissa mainintaa. Eli aina ajantasainen tieto kaikille rasteille kulloinkin kisassa mukana olevista vartioista on elintärkeää rastin onnistumisen kannalta.

Lisäksi maalissa olleita rastimiehiä (rastipäällikkö + rastimies) ei oltu informoitu riittävän kattavasti siitä, mitä maaliin saapuneille kilpailijoille ohjeistetaan. Vartiot ohjattiin kisakeskukseen jossa he saivat tarvitsemansa tiedon. Piakkoin kaikki tarvittava informaatio saatiin myös rastille.

Rasti toimi kiitettävän hyvin. Miehitys (lähdössä kaksi rastihenkilöä + 7 vuotias avusta + kaksi koiraa, sekä maalissa kaksi rastihenkilöä) riitti mainiosti pyörittämään rastia. kilpailunjohtaja ja hänen apurinsa olivat tehneet esimerkillistä työtä rastimateriaalien valmistelussa, joten varsinaisena kisapäivänä ei senkään suhteen tullut minkäänlaisia yllätyksiä.